۶۴۱۴ ۸۶۰۳ ۰۲۱
۲۲۳۵ ۳۳۳۵ ۰۴۱

 
 
 
 
 

سامانه مجله الکترونیکی

مجله الکترونیکی نشریه ای است که ویژگی های مجلات چاپی را حفظ نموده، با عنوانی مشخص در شماره هایی پیاپی و منظم از نویسندگان گوناگون به صورت الکترونیکی تولید و توزیع می شود و دارای قابلیت های جستجو، ذخیره، چاپ و بازیابی اطلاعات می باشد.

امروزه در بسیاری از موارد مجله الکترونیکی جای سایر مجلات و نشریه ها را گرفته است و سامانه مجله الکترونیکی آی تی شمس به شما این امکان را می دهد تا بتوانید مجله یا نشریه خود را به صورت فایل PDF بر روی سرور آپلود کرده و سامانه آن را به مجله الکترونیکی تبدیل نماید. همچنین می توانید با مشخص کردن ناحیه ای از صفحه توضیحاتی از آن به صورت متن و یا حتی متن کامل آن قسمت را وارد نمایید.

از مجلات الکترونیکی در هر سازمان و اداره ای برای نشریات داخل یا خارج سازمانی استفاده می شود. همچنین اکثر نشریات و روزنامه ها به این سامانه مجهز شده اند و علاوه بر نشریات چاپی خود آن را به صورت الکترونیکی نیز در اختیار کاربران قرار می دهند.