۶۴۱۴ ۸۶۰۳ ۰۲۱
۲۲۳۵ ۳۳۳۵ ۰۴۱

 
 
 
 
 

طراحی پورتال خبری

پورتال خبرگزاری بستر قدرتمند و انعطاف پذیری را برای اداره خبرگزاری ها فراهم می‌کند. این نرم‌افزار به طور کامل، قابل انطباق ومتغییر متناسب با سازمان دهی خبرگزاری مورد نظر، می‌باشد؛ به طوریکه سطوح مختلف گردش خبر در این نرم‌افزار قابل تعریف هستند و جهت تغییر بر حسب نیاز و اندازه سازمان، مقیاس پذیر می‌باشند.

 

 

بخش‌های عمومی وب سایت این خبرگزاری به صورت کاملا اتعطاف پذیر و متناسب با سلیقه ها و نیازهای شما، از طریق سامانه صفحه بندی نرم‌افزار قابل تنظیم خواهد بود، به علاوه کلیه ماژول‌های موجود در نرم‌افزار پورتال شمس مانند ماژول نظرسنجی آنلاین، تالارهای گفتگو، بخش ویژه اعضا و ... قابل بهره برداری در تولید خروجی‌های خبرگزاری می باشند. این امر امکان شکل دهی یک پورتال خبرگزاری با امکانات متنوع شخصی سازی برای مخاطبین شما را فراهم می‌سازد.