۶۴۱۴ ۸۶۰۳ ۰۲۱
۲۲۳۵ ۳۳۳۵ ۰۴۱

 
 
 
 
 

طراحی پورتال دانشگاهی

پورتال های دانشگاهی نیز مانند پورتال های سازمانی دارای امکانات گسترده و سامانه های متعددی می باشد. این نوع پورتال مناسب برای انواع فعالیت های دانشگاهی کشور می باشد که هم اکنون بیش از 250 دانشکده و دانشگاه از آن بهره می برند.

پورتال دانشگاهی دارای سامانه هایی همچون نشریات، همایش ها، اساتید، چارت سازمانی، سامانه مقالات، مجله الکترونیکی و ... می باشد.