۶۴۱۴ ۸۶۰۳ ۰۲۱
۲۲۳۵ ۳۳۳۵ ۰۴۱

 
 
 
 
 

طراحی پورتال شهر

یکی دیگر از گسترده ترین پورتال های موجود پورتال شهر می باشد. پورتال شهر بهترین و مناسبت ترین گزینه برای استفاده در شهرداری ها و استانداری های کشور می باشد.

از جمله قابلیت ها و سامانه های موجود این نوع پورتال می توان به سامانه مرخصی تاکسیرانی، فروش طرح ترافیک، سامانه مناقصه ها و مزایده ها، سامانه GIS و ... اشاره نمود.