۶۴۱۴ ۸۶۰۳ ۰۲۱
۲۲۳۵ ۳۳۳۵ ۰۴۱

 
 
 
 
 

سامانه فیش حقوقی

سامانه فیش حقوقی یک نرم افزار تحت وب است که جهت سهولت در اطلاع رسانی در مورد وضعیت فیش حقوقی پرسنل طراحی گردیده است. با استفاده از این سامانه دیگر نیازی به حضور فیزیکی جهت دریافت فیش حقوقی نمی باشد و در صورت نیاز پرسنل در هر زمان و از هر مکانی میتوانند فیش حقوقی خود را مشاهده و در صورت نیاز از آن یک نسخه چاپی تهیه کنند. این سامانه قابلیت مشاهده فیش حقوقی ماه های گذشته بصورت تفکیکی را نیز دارا می باشد که به کارمندان قابلیت مرور پرونده مالی شان را نیز می دهد. این نرم افزار در جهت اصلاح الگوی مصرف از چاپ بی مورد فیش حقوقی توسط ادارات و موسسات می کاهد و قابلیت تبدیل و ارسال داده ها از نرم افزار جزیره ای حقوق در ادارات کل و مناطق را به سیستم تحت وب داراست که این امر تکرار عملیات دستی را کاهش داده و باعث سرعت و دقت بیشتری در انجام امور می گردد .

برخی امکانات کاربردی نرم افزار حقوق دستمزد :

  1. امکان معرفی نحوه محاسبه عوامل حقوقی شامل مزایا، کسور و ...
  2. امكان آرشيو و يا غير فعال سازي پرسنل در مقطع زماني دلخواه
  3. امکان تعریف گروههای کاربری و کاربران با سطوح دسترسی مختلف
  4. امكان انجام تنظيمات خاص توسط مدير سيستم براي هر گروه كاري
  5. امکان دسترسی به پرونده الکترونیک پرسنل