۶۴۱۴ ۸۶۰۳ ۰۲۱
۲۲۳۵ ۳۳۳۵ ۰۴۱

 
 
 
 
 

سامانه فروش طرح ترافیک

کاربرد این سامانه برای شهرداری­ها می­باشد که میتواند برای اقشار خاصی از جامعه مجوز ورود به طرح ترافیک را بصورت اینترنتی صادر کنند.

این سامانه می تواند برای افراد ذیل مورد استفاده قرار گیرد :

  1. ساکنان محدوده ترافیک 
  2. سرویس اتوبوسها و مینی بوسها و ون ادارات 
  3. اتوبوسها و مینی بوسهای تحت نظارت شرکت واحد و خودروهای بازرسی شرکت واحد 
  4. جانبازان بالای 50 درصد 
  5. معلولین ویلچری 
  6. بیماران خاص 
  7. خودروهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای شهر 
  8. خودروهای انتظامی، نظامی، اورژانس، آتش نشانی و امدادی عملیاتی 
  9. خبرنگاران