۶۴۱۴ ۸۶۰۳ ۰۲۱
۲۲۳۵ ۳۳۳۵ ۰۴۱

 
 
 
 
 

سامانه پشتیبانی و تیکتینگ

با استفاده از این سیستم، تماس های تلفنی کاربران سایت به میزان بسیار زیادی کاهش می یابد و احتمال خطا و یا فراموشی بخش پشتیبانی کاهش یافته و پیگیری آن نیز برای کاربران بسیار ساده و سریع می گردد.
امکانات کاربردی مفیدی دراین سامانه در نظر گرفته شده است.عملکرد این سامانه بدین صورت می باشد که ابتدا کاربر در سایت عضو شده، سپس توسط مدیر سایت دسترسی به سامانه تیکت برای کاربر فعال می گردد، کاربر پس از ورود به سایت از طریق بخش اعضا می تواند پرسش خود را به بخش مربوطه ارسال نموده و نتیجه آنرا پیگیری نماید.

دسته بندی در نظر گرفته شده در سیستم تیکت برحسب وضعیت پرسش، واحد مربوطه، سرویس موردنظر و اولویت پرسش می باشد.
پس از ارسال پرسش توسط کاربر سایت، پرسش مذکور به واحد موردنظر در بخش مدیریت سایت منتقل می گردد و کارشناس مربوطه پس از بررسی، پاسخ آنرا از طریق سیستم تیکت برای کاربر ارسال می نماید که کاربر پس از مراجعه و ورود به سایت پاسخ خود را می تواند مشاهده نماید.
 در بخش مدیریت سیستم تیکت، تمامی پرسش های هر کاربر به همراه پاسخ ها، بصورت جداگانه ثبت و نگهداری می گردد.
ممکن است در مورد یک تیکت چندین بار پرسش و پاسخ توسط کاربر و کارشناس پشتیبانی صورت گیرد که تمام آنها در بانک اطلاعاتی بخش مدیریت سیستم تیکت ثبت می گردد.

برخی از امکانات سیستم پشتیبانی آنلاین :

 1. امكان تعریف دپارتمان های مختلف
 2. امكان تعریف كارشناس برای هر دپارتمان
 3. ارسال پرسش توسط کاربران سایت و گرفتن پاسخ بصورت آنلاین
 4. دسته بندی موضوعی
 5. تعریف و دسته بندی تیم پشتیبانی به همراه اعمال سطوح دسترسی
 6. ثبت و نگهداری تمامی تیکت های ارسال شده توسط کاربر
 7. فعال و غیر فعال کردن دسترسی به سیستم تیکت برای کاربران توسط مدیر سایت
 8. قراردادن امضای کارشناس پشتیبانی در انتهای پاسخ، بصورت خودکار
 9. امکان ارسال تیکت به همراه فایل های مربوطه توسط کاربر
 10. امکان مشخص نمودن وضعیت پرسش و همچنین دسته بندی بر حسب واحد و نوع سرویس
 11. جستجوی اختصاصی برحسب گزینه های مختلف در بخش مدیریت
 12. ارسال تیكت داخلی توسط كارشناسان
 13. نمایش زمان انتظار هر تیکت
 14. امكان بستن تیكت
 15. ارسال تیكت به ایمیل
 16. ثبت نكات داخلی برای هر تیكت توسط كارشناسان
 17.  امكان مشاهده لاگ هر تیكت