۶۴۱۴ ۸۶۰۳ ۰۲۱
۲۲۳۵ ۳۳۳۵ ۰۴۱

 
 
 
 
 

نرم افزار جامع نظام پیشنهادهای شمس

خصوصیات بارز نرم افزار

1.    مکانیزه کردن روند ارائه، پیگیری و بررسی پیشنهاد در نتیجه حذف کاغذ از این گردش
2.    ذخیره و نگهداری آرشیو کامل از پیشنهادهای ارائه شده و امکان جستجو در این آرشیو
3.    کاهش بار کاری دبیرخانه، کمیته ها و شوراهای پذیرش و بررسی پیشنهاد
4.    دارای چندین تائیدیه امنیتی از مراجع قانونی
5.    پویا بودن تمامی اجزا و فیلدهای سیستم و امکان اعمال تغییرات بر روی آنها
6.    افزایش امکان دسترسی به نظام پیشنهاد از طریق اینترنت و شبکه
7.   دارای ربات تشخیص پیشنهادهای تکراری بصورت پویا و نمایش درصد تشابه(با امکان اختصاص وزن به فیلدهای مختلف پیشنهاد)
8.    دارای سیستم مدیریت جلسات
9.    امکان تعریف فرآیند و گردش از طریق کنترل و مدیریت عملیات قابل انجام در وضعیت های مختلف پیشنهاد
10.    دارای سیستم یادآوری و اطلاع رسانی میتنی بر SignalR
11.    امکان گزارشگیری، جستجو و پیگیری پیشنهادهای ثبت شده
12.    دارای موتور گزارش ساز پویا، امکان تعریف انواع گزارشات لیستی و نموادری و تعیین دسترسی هر گزارش
13.    امکان مشاهده و چاپ کارنامه مشارکتی برای هر کاربر
14.    دارای سیستم رتبه بندی پیشنهاد دهندگان
15.    دارای بخش مجزا برای ثبت پیشنهادهای کاربر مهمان و خارج از سازمان در صورت لزوم
16.    قابلیت بکارگیری در وزارت خانه ها، سازمان، شرکت ها  و ... به صورت دبیرخانه متمرکز و نیمه متمرکز
17.    قابلیت تطبیق با آئین نامه نظام پیشنهادهای و ساختار سازمانی
18.    دارای امکانات اطلاع رسانی و ترویج فرهنگ پیشنهاد دهی
19.    دارای سیستم فرمول نویسی و انجام محاسبات جهت پاداش دهی به پیشنهاد دهندگان، کارشناسان، مجریان و غیره
20.    دارای سیستم مدیریت پاداش
21.    امکان ارجاع پیشنهاد به کارشناس، مجری و مدیر در وضعیت های مختلف با توجه به تعریف فرآیند کار
22.    دارای سیستم مدیریت و پیگیری ارجاعات
23.    امکان بازگشت به حالتهای قبلی پیشنهاد توسط دبیر
24.    دارای امکان مدیریت دسته بندی شخصی
25.    دارای امکان ایجاد و مدیریت پیش نویسهای شخصی
26.    امکان تعیین پیشنهادهای ویژه و انتخاب پیشنهاد برتر براساس شاخص
27.    دارای سیستم راهنمای صفحات کاملا پویا و قابل ویرایش توسط دبیر
28.    دارای ماژول نمایش آمار کلی پیشنهادها
29.    دارای ماژول آمار بازدید
30.    دارای سیستم خودکار نمایش اطلاعات آخرین پیشنهاد دهنده، بیشترین پیشنهاد دهنده، پیشنهاد برتر و ... بصورت اسلایدی در صفحه اول
31.    دارای سیستم اهدای هدیه براساس امتیازات دریافتی علاوه بر سیستم پاداش دهی
32.    تعریف سطوح دسترسی و محرمانگی
33.    امکان امتیاز دهی به پیشنهاد دهندگان، کارشناسان و مجریان
34.    امکان ارسال ایمیل، SMS در بخش های مختلف جهت اطلاع رسانی
35.    دارای سیستم نظرسنجی پویا
36.    امکان دریافت خروجی از داده های سیستم در قالبهای مختلف Word,Excel,PDF و ...
37.    امکان اتصال به نرم افزارهای مختلف جهت برقراری ارتباط مانند اتوماسیون اداری
38.    ثبت تمامی عملکردهای کاربران و ایرادات اتفاق افتاده در سیستم
39.    ارائه وب سرویس جهت استفاده در بخش های مختلف سازمان (پورتال اطلاع رسانی، باجه کیوسک و غیره)
40.    امکان تعریف فراخوان های دریافت پیشنهاد