۶۴۱۴ ۸۶۰۳ ۰۲۱
۲۲۳۵ ۳۳۳۵ ۰۴۱
 
 
 
 
 

نرم افزار مدیریت و طراحی پورتال شمس امکان ساخت ، مدیریت و طراحی پورتال هایی با موضوعات و اهداف مختلفی را فراهم می آورد که در پایین لیستی از این انواع پورتال را مشاهده می نمایید:

- طراحی و ساخت پورتال ها و سایت های خبری و اطلاع رسانی

- طراحی پورتال های دولتی و سازمانی و اداری

- طراحی و مدیریت پورتال دانشگاه

- طراحی و مدیریت پورتال شرکت ها و موسسات

- طراحی و ساخت پورتال شهر ویژه شهرداری ها

-طراحی و پیاده سازی پورتال آموزشگاهی

- ساخت و مدیریت پورتال مجلات و پایگاه های روزنامه ای

- ساخت ، مدیریت و طراحی پورتال کتاب و کتابخانه دیجیتال

- ساخت و طراحی پورتال دارویی و پزشکی