۶۴۱۴ ۸۶۰۳ ۰۲۱
۲۲۳۵ ۳۳۳۵ ۰۴۱

امنیت در شبکه

Core

Endpoint Security for Business
Business anti-malware that's easy to manage بیشتر بدانید...

Select

Endpoint Security for Business
Protection and controls across all endpoints بیشتر بدانید...

Advanced

Endpoint Security for Business
Combining IT security and IT efficiency بیشتر بدانید...

Total

Total Security for Business
Our ultimate business security solution بیشتر بدانید...

کدام راهکار کسپرسکی برای سازمان یا کسب و کار شما مناسب است؟

مقایسه راهکارهای امنیتی کسپرسکی برای کسب و کارها

  Core Select Advanced Total
Unified Management Console        
Anti-Malware for Workstations        
Anti-Malware for File Servers        
Security for Mobile        
Mobile Device Management        
Controls (App, Device & Web)        
Encryption        
Systems Management        
Security for Mail        
Security for Internet Gateways        
Security for Collaboration        
  Core Select Advanced Total
  Endpoint Security for Business Endpoint Security for Business Endpoint Security for Business Total Security for
Business