۶۴۱۴ ۸۶۰۳ ۰۲۱
۲۲۳۵ ۳۳۳۵ ۰۴۱
 1. دوربینهای تحت شبکه Axis
 2. Accessories لوازم جانبی دوربین های Axis
 3. ذخیره سازهای تحت شبکه
  AXIS
 4. نرم افزارهای مدیریت تصاویر Video Management Software))
 5. نرم افزارهای تحلیل هوشمند (Analytics & other application)
 6. سیستم های کنترل دسترسی (Physical Access Control)
  AXIS
 7. صدا(Audio)
  AXIS
 8. مبدلهای ویدیویی (Video Encoders)
  AXIS