۶۴۱۴ ۸۶۰۳ ۰۲۱
۲۲۳۵ ۳۳۳۵ ۰۴۱
  برچسب شده با معرفی کمپانی axis
صفحات/ دوربین مدار بسته Axis | نمایندگی Axis | نمایندگی اکسیس                            
      Axis رهبر اصلی صنعت نظارت تصویری دیجیتال در جهان ، اولین و موثرترین کمپانی در زمینه تحول سیستمهای نظارتی آنالوگ به دیجیتال می باشد.
سه شنبه 10 فروردين 1395